homeสังคมศึกษากลุ่ม๓
personperson_add
สังคมศึกษากลุ่ม๓

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษากลุ่ม๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5632

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การวางแผนและการบริหารโครงการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)