ผู้สอน
นาง กชนันท์ โนรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5634

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6