homeนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาง กชนันท์ โนรินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5634

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)