INFO491 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23/04


ผู้สอน
Thongrob Auxsorn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
INFO491 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23/04

Class ID
56345

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คำอธิบายวิชา

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)