สุขศึกษาน่ารู้ BY ครูพี่ปอ


ผู้สอน
นางสาว พลอยไพลิน ธนะทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษาน่ารู้ BY ครูพี่ปอ

Class ID
56389

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
คำอธิบายวิชา

วิชาที่สอนเกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านร่างกายและทางเพศ เป็นการพัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ และทางเพศ เนื้อหาในรายวิชานี้ใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษาปีทึ่ ๒๕๖๔


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)