homeอาเซี่ยน
personperson_add
อาเซี่ยน

ผู้สอน
นาย พิสันติ์ จันทร์เขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อาเซี่ยน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5639

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเพิ่่มเติม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนใชั้น ป. 4 - 6

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)