homeอาเซี่ยน
person
อาเซี่ยน

ผู้สอน
นาย พิสันติ์ จันทร์เขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อาเซี่ยน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5639

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาเพิ่่มเติม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนใชั้น ป. 4 - 6

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)