ผู้สอน
นาย พิสันติ์ จันทร์เขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์ ป.6 (สาระที่ 3 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒธรรม)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5640

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฏร์รังสฤษดิ์)


คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์ ป.6 (สาระที่ 3 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒธรรม)