homeเศรษฐศาสตร์ ป.6 (สาระที่ 3 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒธรรม)
personperson_add
เศรษฐศาสตร์ ป.6 (สาระที่ 3 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒธรรม)

ผู้สอน
นาย พิสันติ์ จันทร์เขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐศาสตร์ ป.6 (สาระที่ 3 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒธรรม)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5640

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์ ป.6 (สาระที่ 3 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒธรรม)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)