ผู้สอน
นาย อิทธิพล กันขัด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171672


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5652

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป้นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียน รายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์

ปีการศึกษาที่ 2/5