การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน


ผู้สอน
Pisamai Natun
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน

Class ID
56561

Class Code
อจสบ 356

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
คำอธิบายวิชา

อจสบ 356 การฝึกปฏิบัติงานสาธารรุสขชุมชน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)