home460-106( sec 04 )
person
460-106( sec 04 )

ผู้สอน
person
นางสาว รจนา หมื่นสา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-106( sec 04 )

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5663

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

460-106 ( sec 04 )


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)