ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สารสนเทศทางสุขภาพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5665

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศ แนวทางการศึกษาค้นคว้า สารสนเทศทางสุขภาพ แหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณภาพของสารสนเทศ แนวโน้มของสารสนเทศทางสุขภาพ ฝึกค้นหาข้อมูล หลักปฏิบัติแนวคิด กระบวนการและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ทันสมัย ฝึกผลิตสารสนเทศทางสุขภาพต่างๆให้เกิดทักษะ นำไปทดลองใช้และประเมินผล