เรียนซ้ำภาษาไทย 5 ม.6


ผู้สอน
นาง อุษา ทองแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนซ้ำภาษาไทย 5 ม.6

Class ID
56658

Class Code
ท33101

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

มีความรู้ ความเข้าใจภาาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)