เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ไวรัสวิทยา (BIOL361)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คุณสมบัติ โครงสร้าง การจัดจำแนก การเพิ่มจำนวน การก่อให้เกิดโรคตลอดจนการเพาะเลี้ยง และการตรวจหาไวรัสของคน สัตว์ พืช และแบคทีเรีย รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ