ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย


ผู้สอน
นาง อุษา ทองแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

Class ID
56687

Class Code
ส 3333

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)