ห้อง สาธารณสุขศาสคร์ 54

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับเพื่อนๆๆทุกคนสามารถประกาศข่าวสารต่างๆที่มีสาระสำคัญหรือไม่สำคัญในชั้นนี้ได้นะ