homeรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
personperson_add
รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5672

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดวางองค์ประกอบของงาน การใช้สีในงานออกแบบ รวมถึงหลักในการออกแบบ และวิธีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การอธิบายสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้สำหรับงานธุรกิจ การออกแบบสื่อโฆษณา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร อีกทั้งการอธิบายการใช้งานคอมพิวเตอร์กับงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผลงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)