homeสังคมศึกษา (ส32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
สังคมศึกษา (ส32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาย ณัฐพล สัจกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา (ส32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5673

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา (ส32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)