ผู้สอน
นาย ณัฐพล สัจกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สังคมศึกษา (ส32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5673

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา (ส32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5