การใช้ภาษาไทย 2/63 นิติพงษ์


ผู้สอน
เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้ภาษาไทย 2/63 นิติพงษ์

Class ID
56734

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
คำอธิบายวิชา

วิชาบังคับ กลุ่มภาษา หมวดการศึกษาทั้วไป หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)