วิทยาการคำนวณ ม.2/2


ผู้สอน
ครู จักรพันธ์ สุขจริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาการคำนวณ ม.2/2

Class ID
56742

Class Code
ว22104

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
คำอธิบายวิชา

วิทยาการคำนวณ ม.2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)