หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ รุ่น2 (ห้อง 1)


ผู้สอน
โครงการ หลักสูตรการจัดกิจกรรม ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 16 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ รุ่น2 (ห้อง 1)

Class ID
56752

สถานศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คำอธิบายวิชา

“หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2 ภายใต้รายการค่าใช้จ่ายโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน 16 กุมภาพันธ์ – 28 มิถุนายน 2564

ครั้งที่ 1 ทำความเข้าใจการเรียนการสอน ระบบ ClassStart และ การสื่อสารโดยใช้ ZOOM

ครั้งที่ 2 ปฐมนิเทศ (Overview & Orientation) Class Room Online Live ผ่าน Facebook

ครั้งที่ 3 Module 1 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และความเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อม

ครั้งที่ 4 Module 2 สุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า

ครั้งที่ 5 Module 3 รู้จักภาวะสมองเสื่อม

ครั้งที่ 6 Module 4การทำงานของสมองที่เชื่อมโยงกับร่างกายและจิตใจ

ครั้งที่ 7 Module 5 การกระตุ้นสมองด้านความสนใจ ใส่ใจและความจำ

ครั้งที่ 8 สัมมนาก่อนจบหลักสูตร นำเสนองานกลุ่ม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)