ผู้สอน
อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

English 3 Section 713


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5684

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คำอธิบายชั้นเรียน

English 3 Section 713

2/2555