homeระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร2/2555 (สำหรับนักศึกษาITเกษตร)
person
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร2/2555 (สำหรับนักศึกษาITเกษตร)

ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร2/2555 (สำหรับนักศึกษาITเกษตร)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5687

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาวิชาสารสนเทศการเกษตร ปี 2 ขึ้นไป ครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)