homeระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร2/2555 (สำหรับนักศึกษาITเกษตร)
personperson_add
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร2/2555 (สำหรับนักศึกษาITเกษตร)

ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร2/2555 (สำหรับนักศึกษาITเกษตร)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5687

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาวิชาสารสนเทศการเกษตร ปี 2 ขึ้นไป ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)