เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร2/2555 (สำหรับนักศึกษาITเกษตร)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาวิชาสารสนเทศการเกษตร ปี 2 ขึ้นไป ครับ