homeการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 2/2555
personperson_add
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 2/2555

ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 2/2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5690

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)