homeการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 2/2555
person
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 2/2555

ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 2/2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5690

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)