homeวิชากราฟิกและการนำเสนอ
person
วิชากราฟิกและการนำเสนอ

ผู้สอน
น.ส. ฐิภาพรรณ บุญมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชากราฟิกและการนำเสนอ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5692

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนวิชา กราฟิกและการนำเสนอภาคปลาย ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)