73 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กลุ่มเรียน สฎ.2310.121 เสาร์ เช้า


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
73 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กลุ่มเรียน สฎ.2310.121 เสาร์ เช้า

Class ID
56944

Class Code
BIS0603

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)