homecomputer
personperson_add
computer

ผู้สอน
person
นาย ชุติพัมน์ เซี่ยงหวอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
computer

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5696

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ ทุกคน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)