เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท.6001202 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2/2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ โครงสร้าง และองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบงานต่างๆของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจำ หน้าที่ของวงจรลอจิกและตรรก ระบบบัส  สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม  หลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น   ระบบออนไลน์ อินเทอร์แอกทีฟ  แบทซ์  เป็นต้น