homeฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตสัตว์เล็ก
personperson_add
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตสัตว์เล็ก

ผู้สอน
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตสัตว์เล็ก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5708

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ในระหว่างปิดภาคเรียน summer ตลอดจนเป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง ของผู้เรียน และการติดตามประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)