การเรียนการสอนพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564


ผู้สอน
SK.92 Watsakaew school
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเรียนการสอนพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

Class ID
57090

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนภาษาไทย

https://thai.vichakanboon.online/


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)