home4000115Z - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
person
4000115Z - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
4000115Z - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5711

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

smiley


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)