ปวช1/9 พาณิชยการ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

------------------------