ปวช1/9 พาณิชยการ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

------------------------