homeปวช1/9 พาณิชยการ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
personperson_add
ปวช1/9 พาณิชยการ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช1/9 พาณิชยการ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5716

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

------------------------


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)