homeThe Principle of Information Science
person
The Principle of Information Science

ผู้สอน
คมเดช บุญประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
The Principle of Information Science

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5730

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสารสนเทศ

คำนิยายของสารสนเทศ

การพัฒนาสารสนเทศ

การบูรณาการสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)