หลักสูตรการสร้างกราฟนำเสนอผลงาน


ผู้สอน
นาย วราวัฒน์ โสภารัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรการสร้างกราฟนำเสนอผลงาน

Class ID
57307

Class Code
UD2E07

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
คำอธิบายวิชา

หลักสูตรการสร้างกราฟนำเสนอผลงาน ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 1. การสร้างกราฟจากโปรแกรมประยุกต์ 2. การสร้างกราฟจากระบบ Online 3. การนำเสนอผลงานด้วย Infographic

วิทยากร 1. นายรวี เวธิตะ ครู โรงเรียนวัดป่าทรงธรรม 2. นายวราวัฒน์ โสภารัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)