homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52173102
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52173102

ผู้สอน
นาย เกริกไกร เครือวงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52173102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5731

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนประกอบการเรียนวิชา ระบบการสื่อสารของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)