homeระบบสื่อสารข้อมูล 52171308 บทที่1 เรื่อง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
person
ระบบสื่อสารข้อมูล 52171308 บทที่1 เรื่อง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ผู้สอน
person
นาย ธวัชชัย ตันหล้า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสื่อสารข้อมูล 52171308 บทที่1 เรื่อง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5733

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นายธวัชชัย ตันหล้า 52171308 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)