homeระบบสื่อสารข้อมูล 52171308 บทที่1 เรื่อง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
personperson_add
ระบบสื่อสารข้อมูล 52171308 บทที่1 เรื่อง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ผู้สอน
person
นาย ธวัชชัย ตันหล้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสื่อสารข้อมูล 52171308 บทที่1 เรื่อง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5733

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นายธวัชชัย ตันหล้า 52171308 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)