homeระบบสื่อสารข้อมูล
personperson_add
ระบบสื่อสารข้อมูล

ผู้สอน
person
นาย ชนะชัย ศรีเที่ยง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสื่อสารข้อมูล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5734

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นายชนะชัย ศรีเที่ยง 52171303


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)