homeระบบสื่อสารข้อมูล
person
ระบบสื่อสารข้อมูล

ผู้สอน
นาย ชนะชัย ศรีเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสื่อสารข้อมูล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5734

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นายชนะชัย ศรีเที่ยง 52171303


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)