หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยระบบออนไลน์


ผู้สอน
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ สพป.อุดรธานี เขต 2
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยระบบออนไลน์

Class ID
57345

Class Code
UD2T01

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
คำอธิบายวิชา

หลักสูตรออนไลน์สำหรับครูผู้ช่วย สพป.อุดรธานี เขต 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)