homeระบบสื่อสารข้อมูล(53171641)กลุ่ม 7 บทที่7
personperson_add
ระบบสื่อสารข้อมูล(53171641)กลุ่ม 7 บทที่7

ผู้สอน
นางสาว ศิวาพร ยอดเมือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสื่อสารข้อมูล(53171641)กลุ่ม 7 บทที่7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5736

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป้นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียน รายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์

ปีการศึกษาที่ 2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)