homeการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช.3/1
person
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช.3/1

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช.3/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5748

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

-------------------------------------


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)