ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช.3/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5748

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

-------------------------------------