homegraphic413
person
graphic413

ผู้สอน
นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
graphic413

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5749

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นเว็บใช้ประกอบประกอบการสอน รายวิชากราฟิคและเทคโนโลยีสื่อประสม ง30242  โดยคุณครูทศวัฒน์  โพธิ์ชัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)