จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่ กลุ่ม 3 (2/2555)
ผู้สอน

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่ กลุ่ม 3 (2/2555)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5751

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

TBA


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.