homeProject : โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
Project : โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นาย สหัชพร จิตตสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Project : โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5756

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างโครงงานของนักศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)