งานบุคคล-อบรมพัฒนาบุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียน-ครู


ผู้สอน
นางสาว จินตนาพร แจ้งขาว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานบุคคล-อบรมพัฒนาบุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียน-ครู

Class ID
57565

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

งานบุคลากร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)