มัธยมศึกษาปีที่1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

นร.ทุกคนต้องส่งงานให้ครบทุกชิ้น นะครับ***