homeมัธยมศึกษาปีที่1/1
person
มัธยมศึกษาปีที่1/1

ผู้สอน
นาย วรเดช ยศวัฒนะกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่1/1

Class ID
576

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นร.ทุกคนต้องส่งงานให้ครบทุกชิ้น นะครับ***


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)