ชีวกลศาสตร์ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์ทักษะ และเทคนิคกีฬาต่างๆ เช่น ยิมนาสติก กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล บาสเกตบอล ฯลฯ ตลอดจนนำความรู้ด้านชีวกลศาสตร์มาพัฒนากีฬาชนิดต่างๆ