เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชีวกลศาสตร์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การวิเคราะห์ทักษะ และเทคนิคกีฬาต่างๆ เช่น ยิมนาสติก กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล บาสเกตบอล ฯลฯ ตลอดจนนำความรู้ด้านชีวกลศาสตร์มาพัฒนากีฬาชนิดต่างๆ