ภาษาไทย


ผู้สอน
กศน.ตำบลห้วยแร้ง ตราด
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย

รหัสวิชา
57645

รหัสวิชาของสถานศึกษา
พท31001(ม.ปลาย) พท21001(ม.ต้น) พท11001(ประถม)

สถานศึกษา
กศน.ตำบลห้วยแร้ง

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books