6102409 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน ภาคเรียนที่2/2555 (วิทยาเขตสิงห์บุรี)
ผู้สอน

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
6102409 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน ภาคเรียนที่2/2555 (วิทยาเขตสิงห์บุรี)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5777

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.