เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม 551 วิชา ศท 0044020 ฌทคโนโลยีฯ สังคมเครือข่าย นักศึกษา IT แก้ I สิ้นสุดแก้เป็น 15 กุมภาพันธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักศึกษาติด I  แก้โดย  Present   ACCESS  และ  ทำ Visio ให้ดู