homeเทอม 551 วิชา ศท 0044020 ฌทคโนโลยีฯ สังคมเครือข่าย นักศึกษา IT แก้ I สิ้นสุดแก้เป็น 15 กุมภาพันธ์
personperson_add
เทอม 551 วิชา ศท 0044020 ฌทคโนโลยีฯ สังคมเครือข่าย นักศึกษา IT แก้ I สิ้นสุดแก้เป็น 15 กุมภาพันธ์

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทอม 551 วิชา ศท 0044020 ฌทคโนโลยีฯ สังคมเครือข่าย นักศึกษา IT แก้ I สิ้นสุดแก้เป็น 15 กุมภาพันธ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5778

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาติด I  แก้โดย  Present   ACCESS  และ  ทำ Visio ให้ดู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)