เทอม 551 วิชา ศท 0044020 ฌทคโนโลยีฯ สังคมเครือข่าย นักศึกษา IT แก้ I สิ้นสุดแก้เป็น 15 กุมภาพันธ์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาติด I  แก้โดย  Present   ACCESS  และ  ทำ Visio ให้ดู