เทอม 551 แก้ I วิชา 6101308 ภาษาแอสเซมบลี วิทย์คอมฯ ปี 3 หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ติดต่อ ไล่  code  กับอาจารย์  โดยส่งคำตอบมาก่อน และมาตามวันนัดหมายคือ อังคาร พุธ พฤหัสญ เวลา 12.30-13.30 ทุกวัน