homeเทอม 551 แก้ I วิชา 6101308 ภาษาแอสเซมบลี วิทย์คอมฯ ปี 3 หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2556
personperson_add
เทอม 551 แก้ I วิชา 6101308 ภาษาแอสเซมบลี วิทย์คอมฯ ปี 3 หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทอม 551 แก้ I วิชา 6101308 ภาษาแอสเซมบลี วิทย์คอมฯ ปี 3 หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5779

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ติดต่อ ไล่  code  กับอาจารย์  โดยส่งคำตอบมาก่อน และมาตามวันนัดหมายคือ อังคาร พุธ พฤหัสญ เวลา 12.30-13.30 ทุกวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)