เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม 551 แก้ I วิชา 6101308 ภาษาแอสเซมบลี วิทย์คอมฯ ปี 3 หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ติดต่อ ไล่  code  กับอาจารย์  โดยส่งคำตอบมาก่อน และมาตามวันนัดหมายคือ อังคาร พุธ พฤหัสญ เวลา 12.30-13.30 ทุกวัน