homeเทอม 551 แก้ I วิชา 6101308 ภาษาแอสเซมบลี วิทย์คอมฯ ปี 3 หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2556
person
เทอม 551 แก้ I วิชา 6101308 ภาษาแอสเซมบลี วิทย์คอมฯ ปี 3 หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทอม 551 แก้ I วิชา 6101308 ภาษาแอสเซมบลี วิทย์คอมฯ ปี 3 หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5779

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ติดต่อ ไล่  code  กับอาจารย์  โดยส่งคำตอบมาก่อน และมาตามวันนัดหมายคือ อังคาร พุธ พฤหัสญ เวลา 12.30-13.30 ทุกวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)