homeชั้น ปวช. 1/10 พณ.
personperson_add
ชั้น ปวช. 1/10 พณ.

ผู้สอน
พงศกร ปั้นอุ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ปวช. 1/10 พณ.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5781

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวสดี ครับ *--*

    ผม นาย พงศกร  ปั้นอุ่น  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)