ชั้น ปวช. 1/10 พณ.

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สวสดี ครับ *--*

    ผม นาย พงศกร  ปั้นอุ่น