homeชั้น ปวช. 1/10 พณ.
person
ชั้น ปวช. 1/10 พณ.

ผู้สอน
พงศกร ปั้นอุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ปวช. 1/10 พณ.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5781

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สวสดี ครับ *--*

    ผม นาย พงศกร  ปั้นอุ่น  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)