home30705207:ความรู้ทางสังคมศาสตร์ สำหรับนักนิเทศศาสตร์
person
30705207:ความรู้ทางสังคมศาสตร์ สำหรับนักนิเทศศาสตร์

ผู้สอน
PatTHAna SRIwaRom
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
30705207:ความรู้ทางสังคมศาสตร์ สำหรับนักนิเทศศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5783

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างระบบสังคม ประเด็นและปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง กฏหมาย สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา  เพื่อเป็นแนวทาง ในการประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)